VANG CƠ CAVS K3000, BLUETOOTH 5.0, OPTICAL, USB, TÍCH HỢP EQUALIZER MICRO VÀ MUSIC, FEEDBACK 3 CHẾ ĐỘ

Danh mục: ,